انابلپس:

نام:انابلپس_Anableps_Four-Eyed Fish

نام علمی:Anableps anableps

خانواده:Anablepidae

زادگاه:امریکای جنوبی

سایز نهایی:30 سانتی متر

سایز تانک:220 لیتر

شرایط اب: ph بین 7 تا 8.5 درجه برای انها مناسب است.دمای بین 24 تا 28 درجه را میپسندند.سختی اب بین 8 تا 25 درجه.

تعیین جنسیت:الت تناسلی نر ها مشخص میباشد.نر ها کمی بزرگ ترند.

تکثیر:اين ماهي به راحتي در آكواريوم توليد مثل مي كند معمولا زماني كه شكم ماده كمي متورم مي شود بايد ماهي در زايشگاه قرار گيرد .

تغذیه:انواع کرم های توبیفیکس و گرانولی و تازه.