1000 ببر غيرقانوني کشته شده اند
ايرن: مطالعات نشان مي دهد که در يک دهه اخير بيش از يک هزار ببر در جهان به صورت غير قانوني کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاري فارس، مطالعات جديد نشان مي دهد که در يک دهه اخير يک هزار ببر براي تجارت غير قانوني ببر کشته شده اند.
شبکه مونيتورينگ تجارت جهاني و عبور و مرور بين المللي که نظارت بر قاچاق دارد ميزان زيادي استخوان، پوست و چنگال ببرها را پيدا کرده اند.
اين شبکه هشدار داد که تجارت غير قانوني گربه سانان با توجه به افزايش تلاش ها براي حفاظت ها از اين حيوانات کاهش نيافته است.
در طول قرن گذشته تعداد ببرها از حدود 100 هزار ببر به 3 هزار و 500 ببر رسيده است.
محققان در اين مطالعات با بررسي داده ها و اطلاعات 11 کشور از 13 کشوري که خانه ببرها هستند، دريافتند که در دهه اخير بين يک هزار و 69 تا يک هزار و 220 ببر به علت تجارت غيرقانوني و قاچاق کشته شده اند.
کنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي حيوانات و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض و نابودي از اکتبر سال 1987 ميلادي ببر را جزء گونه حيوانات در معرض خطر انقراض اعلام کرده است به اين معني که هر گونه تجارت و کشتار اين حيوان غيرقانوني و ممنوح است.
بيشترين کشتار ببرها در کشور هند مشاهده شده که گزارش ها نشان مي دهد در اين کشور بين 469 تا 533 ببر کشته شده اند و دومين کشور از لحاظ بيشترين آمار کشتار ببرها چين است، که در اين کشور بين 113 تا 130 ببر کشته شده اند.
پائول ورحيج مدير برنامه مبارزه با تجارت غير قانوني ببرها گفت: نيمي از ببرهاي جهان در هند زندگي مي کنند و کشور هند بالاترين آمار ببرها را دارد و اين چيز عجيبي نيست که بالاترين کشتار ببرها هم در اين کشور ديده شود.منبع:iren.ir