لی والف فیشرمنی فراموش نشدنی
هر کس با این سبک کار کرده بعیده که اسم این شخص رو نشنیده باشه![IMG]http://******.com/images/smileys/26.gif[/IMG]
او در الاسکا زندگی میکرد و بیشتر در رودخانه های کوه کت اسکیل
ماهیگیری میکرد.[IMG]http://******.com/images/smileys/07.gif[/IMG] از جمله کارهایی که او برای ماهیگیری کرده: ساخت
جلیغه ماهیگیری در سال 1931 ساخت پشه معروف خودش در سال 1930
ساخت نوعی نخ رپید تیپر و جالب اینکه او ما هی ها رو رها میکرد اون روزا
بسیاری میگفتن این کار احمقانست ولی امروزه رها سازی یه مسعله سادست.
او در طراحی تجهیزات روش خاصی داشت. او برای اینکه ثابت کنه ماهیگیر
بزرگی رفت سراغ صید ماهی سالمون اتلانتیک که بومی ایالت کا نکتیکات
بود و موفقیتهای خوبی داشت. همسر او هم در پرتابهای این روش سبکی رو
ارائه داد که به نام خودش ثبت شده. او سر انجام در یک سانحه هوایی از بین
رفت ولی همسر او هنوز در همان جا زندگی میکنه.