موارد زیر اگر در تماس با حیوانات خانگی شما باشند یا خورده و جویده شوند ، خطرناک هستند .برخی از این موارد می توانند باعث مرگ آنی و برخی دیگر فقط باعث یک واکنش خفیف شوند .اما بهتر است که این موارد را از مناطقی که در تماس با حیوانات کوچک هستند حذف کنیم .
استامینوفن ، آسپرین ، قرص خواب ، انواع دارو هاکافئین ، شکلات ، قهوه ، گوشت خام ، استخوان بوقلمون


صابون ، پاک کننده ها ، شوینده ها ، سفید کننده ها ، ضد عفونی کننده ها ، جلا دهنده ها ، شیشه شورجوهر گوگرد، جوهر نمک، محلول آمونیاک ، کلر ، آب قلیایینفتالین ، بوبر ، لکه بر ، موم


استون، الکل، تینر ، حلال هاضد یخ ، قیر


مداد رنگی ، رنگ ، رنگ زدارنگ پارچه ، نرم کننده پارچه ، واکس کفش
عطر ، لوسیون ها و لوازم آرایشی، رنگ مو


سم ، مرگ موش (سم موش ) ، محصولات ضد کک و کنه ، حشره کش ها ، علف کش، آفت کشچوب کبریت ، چوب رنگی ، روغن چوب ، محافظ چوبسرب ، نفت ، بنزین ، باروتبرخی از گیاهان سمی شناخته شده برای حیوانات کوچک ( Small pets)
منوکسید کربن
ترجمه : سپیده

منبع: http://www.peteducation.com