نوش دارو پس از مرگ سهراب
ايرن- حميدرضاريحانيان: تخريب و نابودي بيش از5 هکتار از مساحت 37 هکتاري باغ گياه شناسي نوشهر در اقدامي ضربتي توسط اداره کل بنادر و کشتيراني استان مازندران به بهانه اتصال جاده کمربندي به بندر نوشهر واقعا" اين روزها دل هر ايران دوستي را بدرد آورده است.

5 هکتار که وجب به وجبش گنجينه اي ارزشمند بشمار مي آيد اندوخته ي طبيعيي که جبران آن سالهاي زيادي را طلب کند.
اما به ناگاه و توسط يک نهاد دولتي مورد تعرض و تخريب قرار مي گيرد.عکس ها موجود در اينترنت گواه از تخريب و نابودي کامل را مي دهد.
اما در خواست آقاي وزير به نقل از همشهري:
وزير جهاد کشاورزي طي نامه*اي به وزير کشور، خواستار توقف عمليات احداث جاده در باغ گياه*شناسي نوشهر شد.
حکايت نوش دارو پس از مرگ سهراب است،حالا که مسير براي ايجاد کمربندي باز شده و تخريب به طور کامل شکل گرفته،آقاي وزير آيا به واقع الان فرصت درخواست توقف اين امر است؟!
دم به دم از اين ديار خبرهاي اسفباري به گوش مي رسد که همگي گواه از تخريب و نابودي تنوع زيستي بي نظير ايران است.منبع: iren.ir