واکنش کهرم به خبرگرايش يوزاز شکارآهوبه قوچ
کوهستان صاحب دارد، صاحبش هم پلنگ است!
ايرن – محمد محمد پور: يک کارشناس محيط زيست خبر" گرايش يوزايراني به کل و بز و قوچ و ميش " را نگران کننده توصيف کرد.

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران، اسماعيل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محيط زيست، از آهو به عنوان طعمه اصلي يوز نام برد و افزود:"اگر به ساختار بدني يوز دقت کنيد، متوجه خواهيد شد که اين جانور بايد در دشت به شکار بپردازد و نه در کوهپايه."
وي در گفت و گو با ايرن خاطرنشان کرد:" يوز دندان هاي کوچکي دارد و حفره بيني اش بزرگ است تا بتواند اکسيژن زيادي جذب کند.اين حيوان سريعترين جانور چهارپا است و منطقه شکار آن نيز دشت است.اينکه يوز در طول ساليان اخير به شکار کل و بز و يا قوچ و ميش تمايل پيدا کرده از روي ناچاري است، نه از روي انتخاب."
اين استاد دانشگاه ادامه داد:" کوهستان صاحب دارد و صاحب آن هم پلنگ است، نه يوز.جثه پلنگ 3 برابر يوز است و قدرت بي نظيري دارد که مي تواند کل و بز را به راحتي شکار کند.شکار در کوهپايه نياز به کمين دارد که پلنگ آن را به خوبي انجام مي دهد. "
کهرم با اشاره به شکار يک قلاده يوز توسط پلنگ در گذشته، گفت:" گرايش يوز به کوهپايه براي شکار قوچ و ميش که جثه اش دو برابر يوز است، اصلا خبر خوبي نيست و نگران کننده است.متأسفانه طعمه اصلي يوز که آهو است ، رو به کاهش نهاده وگرنه يوز بايد در دشت به شکار بپردازد و نبايد جاي پلنگ را بگيرد."
وي احياي زيستگاه را مهمترين اقدام براي افزايش طعمه يوز دانست و گفت:" آهو با سبزي سروکار دارد، بنابراين بايد آبشخور کافي در زيستگاه ها ايجاد کرد. آهو از سگ گله نيز بيم دارد و بايد به نکاتي اينچنيني توجه داشت."
روز شنبه رييس اداره محيط زيست نايين به ايرن گفته بود:" يوز ايراني مثل تمام يوزپلنگ ها در ابتدا به شکار آهو مي پرداخته است اما کاهش شمار آهو به عنوان گونه" دشت زي" سبب شد تا يوز ايراني به کوهپايه برود و به شکار قوچ و ميش گرايش يابد."
جمعيت آهو در پناهگاه عباس آباد حدود 50 رأس است درحالي که جمعيت کل و بز و قوچ و ميش اين پناهگاه به 7هزار رأس مي رسد.منبع: iren.ir