ناپديد شدن جغدهاي وحشي هند
ايرن : وزير محيط زيست هند اعلام کرد چندي است که جغدهاي وحشي اين کشور در حال ناپديد شدن هستند و بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که تا حدي علت اين موضوع به هواداران هري پاترمرتبط است.به گزارش گروه جهان خبرگزاري محيط زيست ايران به نقل از بي.بي.سي، جيمز رامش، وزير محيط زيست هند، گفت: در دهه اخير که کتاب ها و فيلم هايي که قهرمانان آن هري پاتر و هدويگ (شخصيت جغد) هستند در ميان جوانان محبوبيت پيدا کرده، کمياب شدن جغدهاي وحشي در هند محسوس شده است.
دليل کمياب شدن جغدهاي وحشي اين است که هندي ها علاقه مند شده اند جغد نگهداري کنند.
جغدهاي وحشي هند به عنوان حيواني که نسلشان در حال انقراض است، شناخته مي شوند و خريد و فروش آنها غيرقانوني است. ولي بر اساس گزارش جديد يک گروه حمايت از حيوانات موسوم به ترافيک، برخي از هندي ها جغدها را به تله انداخته و سپس آنها را مي فروشند.
وزير محيط زيست هند مي گويد پس از مشهور شدن کتاب هاي هري پاتر، طرفداران اين کتاب ها علاقه زيادي به هديه دادن جغد به فرزندانشان دارند.منبع: iren.ir