امروز می خواییم درباره تشویق های منفی صحبت کنیم تشویق های منفی کاری هستن که کار نادرست را در پرنده تشویق می کند تا همچنان آن کار را انجام دهد.


این تشویقی های منفی مثلا در آموزش Step up اگر با دست به سینه پرنده فشار وارد کنید باعث می شه پرنده عقب رفته و یا بترسد و فرار کند.

در زیر این کاسکو با فشار به سینش برای رو دست اومدن می بینین فرار کردبنابراین تشوی منفی باعث دیرتر شدن خواسته و آموزش ما می شود ما در کنار تشویق تنبیه داریم که بطور کل خراب کننده روابط با طوطی است.


ما باید میزان و جای استفاده از تنبیه را بدانیم مثلا طوطی جیغ می کشد و برای تنبیه 5 دقیقه رو قفس را کاور می کشیم این تنبیه مخرب نیست.


طوطی ها بر خلاف سایر حیوانات دارای حافظه بسیار قوی هستن و تمام اتفاقات را در ذهن خود ضبط می کنن بنابراین اتفاق بد و تنبیه شما برای همیشه در ذهن طوطی می ماند و می تواند به سرعت رابطه شما را خراب کند.


در این شرایط که رابطه خراب شده و یا خاطره بدی از شما در ذهن طوطی مانده طوطی دیگر علاقه ای به بودن پیش شما ندارد و در واقع نمی خواهد با شما حرف بزند یا کاری برای شما انجام دهد.


و چون طوطی ها در دسته های جمعی زندگی می کنند زمانیکه رابطه خوبی با شما ندارن و علاقه به شما از بین رفته ناچار می شین طوطی را به کس دیگه ای که از او خاطره ای ندارد و بهتر از شما برخورد می کند بدهین.

در تصویر زیرم همچنان کاسکو دلخور هست و بر نمی گرده
از تنبیه در هیچ شرایط و هیچ مرحله در رابطه با هیچ حیوانی استفاده نکنید اگر دوست دارین طوطی را آموزش دهین و تربیت کنید باید با استفاده از تشویق باشد اگر جیغ می زند انداختن کاور اولین راه نیست بهتر است طوطی را بیرون بیارین تا فعالیت کند و خسته شود.


از انواع خوراکی های تشویقی و تشویقی های صوتی برای تربیت طوطی استفاده کنید.

ترجمه:شهرزاد