روباه جانوری از تیرهٔ سگسانان است. روباه تقریباً در همه جای دنیا زندگی می کند. روباه در نواحی قطبی در جلگه های بی درخت شمال ودور نیز به سر می برد. در سراسر دنیا روباها به رنگ های مختلف دیده می شوند. در بیابان هایآفریقا و در خاورمیانه در کویرها ودر دشتهای خشک نیز روبا زندگی می کند. روباه سرخ در اروپا ، آفریقا ، ودر آسیا و آمریکای شمالی به سر می برند. همه روباهان سرخ ، سرخ نیستند.

روباه به رنگهای گوناگون

روباه به رنگهای گوناگونی از سرخ پدیده طلائی تا قهوه ای شدید می باشند. برخی از روباهان موی سیاه خالص دارند. روباه سرخ ممکن است آنرا روباه نقره ای نامید. خطوط پوشش سرخ با خطوط سیاه روی پشت وشانه اش دارد. روباها در بعضی جاهای دنیا گاه وقتی در معرض خطر هستند از جانب شکارچیان. چون شکارچیان گاهی روباها را برای پوست پر موونرمش بدام می اندازند وشکار می کنند. همچنین در بعضی جاها روباهان را نیز برای پوستشان پرورش می دهند. پوشش روباه نقره ای مخصوصاً بواسطهٔ پوستش با ارزش است. روباهان قطبی می توانند رنگ سفید یا آبی داشته باشند. هر دونوع بواسطهٔ تغییر فصلهای سال تغییر می کنند. شبیه زمین اطراف آنها، روباه سفید در تابستان به رنگ قهوه ای در می آید وبه رنگ محیط اطراف خود در می آید. روباه آبی رنگ ، رنگش از آبی روشن تا آبی خاکستری وتا رنگ تیره تر در تا بستان در می آید. زیرا در نواحی بیابانی روباهان دیگر برنگهای محیط اطراف خود که خیلی متفاوت است، تا علفزارها وبیشه های بی درخت ،پشتخه ها ، ومیان صخره به سر می برند. مثلاً روباه خاکستری تقریباً درمیان صخره ها وبرگهای سایه دار جنگلها ظاهر می شود. روباه یک حیوان بسیار باهوش و در عین حال زیرک است.

انواع روباه


  • روباه قرمز
  • روباه ترکمنی
  • روباه قطبی
  • شاه روباه
  • روباه صحراییزیستگاه


در جنگلها وکشتزارها زندگی می کند. جنگلها جای خوب وامنی برای لانه سازی روباهان است.

تغذیه

روباهان موش ، خرگوش ، پرندگان را شکار می کنند و می خورند. قورباغه ، مارمولک ، ماهی نیز می خورند. همچنین خوشه های انگور و هسته های میوه های فرو افتاده به زمین را می خورند.


منبع: ویکی پدیا