رييس اداره محيط زيست نايين:
يوز ايراني از آهو به قوچ و ميش متمايل شده است
ايرن – محمد محمد پور: رييس اداره محيط زيست نايين گفت : " طعمه اصلي يوز ايراني به جاي آهو ، قوچ و ميش است."

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران ، حسين اکبري با اعلام اين مطلب افزود:" يوز ايراني مثل تمام يوزپلنگ ها در ابتدا به شکار آهو مي پرداخته است اما کاهش شمار آهو به عنوان گونه" دشت زي" سبب شد تا يوز ايراني به کوهپايه برود و به شکار قوچ و ميش گرايش يابد."
وي در گفت و گو با ايرن خاطرنشان کرد:" هم اکنون در زيستگاه عباس آباد به عنوان يکي از زيستگاه هاي يوز ، نزديک به 7 هزار رأس کل و بز و قوچ و ميش زيست مي کنند که به عنوان طعمه هاي يوز محسوب مي شوند."
اين مقام محلي افزود:"در پناهگاه عباس آباد 200 جبير و نزديک به 50 رأس آهو نيز وجود دارد."
اکبري که سالها در پناهگاه حيات وحش عباس اباد فعال بوده ، با اعلام اينکه تازه ترين سرشماري گونه هاي جانوري پناهگاه عباس آباد مربوط به امسال است ، گفت:" جمعيت جبير در اين پناهگاه رشد قابل توجه اي داشته است."منبع: iren.ir