معاون سازمان حفاظت محيط زيست خبرداد:آزاد شدن قوشبازي براي نخستين بار در کشور


ايرن: معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به تهيه طرح جامع مديريت براي 70 منطقه حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست و تعيين زون هاي تفرجي در آن ها، گفت: در عين حال براي نخستين بار در کشور قوشبازي يا تربيت پرندگان شکاري جهت برگزاري مسابقات و سرگرمي شکار آزاد شده است.

به گزارش (ايسنا)، دکتر محمد باقر صدوق در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه تخصصي تجهيزات تيراندازي، سوارکاري، شکار و طبيعت گردي با اشاره به اين که سازمان حفاظت محيط زيست بعد از انقلاب براي نخستين بار مدير خود را شناخته است، گفت: حضور دکتر محمدي زاده در راس امور سازمان حفاظت محيط زيست افتخاري براي محيط زيستي هاست.
وي با اشاره به اين که بزرگترين چالش ما هم به بخش دولتي و خصوصي باز مي گردد گفت: سياست سازمان حفاظت محيط زيست تعامل مثبت، پايدار و دو طرفه است.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به وجود 230 منطقه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ، گفت: براي 70 منطقه از اين مناطق طرح هاي جامع تهيه شده است و زون هاي تفرجي آن ها در اختيار کميته طبيعت گردي قرار گرفته است .
وي با تاکيد بر اين که با قهر و دعوا نمي توان کار را پيش برد، گفت: در عين حال با متخلفان به شدت برخورد مي شود .
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که کليه اختيارات به استان ها تفيذ شده است، گفت: بخش عمده اي از طبيعت گردي ما موضوع «شکار» است که در اين خصوص همکاري دو جانبه اي بين شکارچيان و محيط زيست برقرار شده است و يکي از رويکردهاي جديد سازمان حفاظت محيط زيست مشارکت دادن جوامع اطراف مناطق حفاظت شده جهت حفاظت از آن ها است.
وي از تصويب طرح ايجاد قرق هاي اختصاصي خبر داد و گفت: در عين حال دستورالعمل پرورش حيوانات حمايت شده همانند باز هاي شکاري و هوبره نيز تدوين شده است که کشورهاي همسايه خيلي علاقمند در خصوص سرمايه گذاري در اين زمينه هستند.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست گفت: سالانه تعداد زيادي پروانه شکار در اختيار خارجي ها قرار مي گيرد که جنبه اقتصادي، اجتماعي موضوع يک طرف آن و جنبه فرهنگي آن و ورود ارز به کشور نيز طرف ديگر ماجرا است.
وي برون سپاري و تصحيح امورات را از ديگر اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست در بخش معاونت طبيعي عنوان کرد و گفت: در عين حال به زودي طرح جامع «شکار و صيد» تدوين مي شود .
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به وجود 700 هزار شکارچي مجاز در کشور و ورود ماهانه 10 هزار قبضه سلاح به صورت غير مجاز به کشور ، گفت: در کل کشور دو هزار و 400 محيط بان داريم که 13 ميليون هکتار از عرصه ها را تحت نظارت دارند، اين در حاليست که نرم جهاني در اين خصوص دو تا سه هکتار است.
وي با اشاره به اين که اکتشاف و استخراج از معادن موجب وارد آمدن استرس به حيات وحش در مناطق حفاظت شده مي*شود ، گفت: بايد تمامي افرادي که اين اقدامات را انجام مي*دهند بايد از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز دريافت کنند.
دکتر نادري ـ رييس نخستين نمايشگاه تخصصي تجهيزات تيراندازي، سوارکاري، شکار و طبيعت گردي ـ نيز در اين مراسم با اشاره به وجود 700 هزار شکارچي صاحب سلاح در کشور ، گفت: اقتصاد شکار و صيد و تيراندازي در آمريکا سالانه 200 ميليارد دلار و در اروپا بين 500 ميليون تا يک ميليارد يورو درآمدزايي دارد.
اکبر پور ـ رييس شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ـ نيز گفت: امروز ورزش در دنيا تخصصي شده است و ما نيز بايد به سمت تخصصي کردن رشته*هاي تيراندازي و شکار برويم .
وي اظهار اميدواري کرد که سال آينده اين نمايشگاه در سطح بين المللي برگزار شود.منبع: iren.ir