به علت بوجود اومدن مشکلات سرور فروم مدت زمان مسابقه تا تاریخ 1389/09/30 تمدید شد

ارادتمند