يک رويداد شگفت انگيز

مهاجرت يوزپلنگها در زيستگاه هاي مختلف :smile (211):
ايرن:يک يوز ماده بالغ که در سال 1388 در چند نوبت در پناهگاه حيات وحش دره انجير توسط دوربين هاي تله اي عکسبرداري شده بود، در سال جاري همراه با 3 توله در پارک ملي سياهکوه مشاهده و ثبت شد.

اين درحالي است که کارشناسان از گذشته احتمال جابجايي و مهاجرت يوزها بين مناطق مختلف را همواره مطرح مي نموده اند، ولي اين براي نخستين بار است که اين فرضيه قديمي به اثبات رسيده است.
خالهاي يوزپلنگها مانند اثر انگشت انسان منحصربفرد بوده و در هيچ 2 يوزي يکسان نيست، از اين رو مقايسه خالهاي تصاوير گرفته شده از آنها همواره ابزار کارامدي براي مطالعه و انجام بررسي هاي جمعيت شناختي آنها مي باشد. بدين منظور، تصاوير يوزپلنگ ها در پارک ملي سياهکوه با تصاوير گرفته شده توسط دوربين هاي تله اي در پناهگاه حيات وحش دره انجير توسط کارشناسان پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و اداره کل حفاظت محيط زيست يزد مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت و درنتيجه اين ماده يوز با يوز ماده اي که در سال گذشته در دره انجير حضور داشت، مشابه بوده و نتيجه گيري شد که مهاجرتي به طول بيش از 150 کيلومتر به اين منطقه انجام داده است.
به گفته سيد جلال موسوي، سرپرست پناهگاه حيات وحش دره انجير، اين يوز در شهريور و آذر سال 1388 در 2 نقطه مختلف دره انجير ثبت شده بود که فاصله اي بيش از 30 کيلومتر دارند. از سوي ديگر، مرتضي عزيزي، سرپرست پارک ملي سياهکوه نيز براي نخستين بار حضور اين جانور را با تصاويري که تيرماه سال 1389 در اين منطقه گرفته شده بود، خبر داد و همين امر اين احتمال را پررنگ مي کند که اين ماده يوز در پارک ملي سياهکوه زايمان کرده است.
چنين مهاجرتي مؤيد لزوم حفظ يکپارچگي زيستگاه ها و ارزيابي دقيق جاده ها و طرح هاي توسعه پيش از احداث آنها مي باشد. درعين حال، اين پديده نشان دهنده ارتباط برخي از زيستگاه هاي فعلي يوزپلنگ در ايران مي باشد که براي حفظ تنوع ژنتيکي آنها بسيار حياتي مي باشد.
پارک ملي سياهکوه و پناهگاه حيات وحش دره انجير از مهمترين زيستگاه هاي يوزپلنگ در کشور به شمار مي روند. اين 2 منطقه در سالهاي اخير شاهد تلاشهاي چشمگير محيط بانان بوده و درحال حاضر از امنيت مناسبي براي يوز و طعمه هايش برخوردار مي باشند.منبع: iren.ir