مشاهده دو پرنده در خطر انقراض در سرخس


ایرن- محمد محمد پور: دو گونه از پرندگان در معرض خطر انقراض در شهرستان سرخس مشاهده شدند. به گزارش خبرگزاری محیط زیست ، مسوول روابط عمومی محیط زیست خراسان رضوی گفت:"خروس کولی شکم سیاه و یلوه حنایی از پرندگانی هستند که در معرض خطر انقراض قراردارند . اخیرا این دو گونه برای اولین بار در شهرستان سرخس مشاهده شده اند."

وی در گفت و گو با ایرن تأکید کرد که عکسی از آنها گرفته نشده اما مشاهده آنها قطعی بوده است.
خروس کولی شکم سیاه گونه ای از پرندگان است که جمعیت آن به شدت رو به کاهش نهاده و به صورت مهاجر نامنظم مشاهده می شود. این پرنده در ایران هم در زمستان و هم در تابستان دیده شده ولی محل دقیقی برای زاد و ولد آن مشخص نیست و کارشناسان هنوز محل دقیقی را پیدا نکرده اند. به گفته کارشناسان اگر این محل پیدا شود باید مورد حفاظت قرار گیرد.
آخرین بار خروس کولی شکم سیاه در کانی برازان نزدیک مهاباد دیده شده و قبل از آن نیز در تالاب میقان مشاهده شده است. این پرنده از خانواده سلیم ها است.
از سوی دیگر یلوه حنایی از جمله پرندگان درمعرض خطر در سطح جهانی اعلام که به دلیل تخریب زیستگاه و شکار بی رویه جمعیت جهانی آن با کاهش محسوس روبه شده است.
گرچه اکولوژیست ها عدم دستیابی ساده این پرنده به غذا را از دیگر عوامل کاهش جمعیت این گونه می دانند اما مهمترین عامل همان عدم وجود زیستگاه امن برای زادآوری یلوه حنایی محسوب می شود.
یلوه حنایی از گونه هایی است که دائما در مهاجرت است و بصورت چرخشی از اروپا به آسیا و از آسیا به افریقا به مهاجرت دائمی خود ادامه می دهد.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند این پرنده می بایست بیش ازهرگونه دیگری مورد حفاظت قرار گیرد چون که مزارع کشاورزی در اکثر نقاط جهانی جزء مناطق حفاظت شده قلمداد نمی شوند.
زادآوری نیمی از یلوه در روسیه انجام می گیرد و به دلیل صنعتی شدن کشاورزی دراین کشور مجموع لانه گذاری های این گونه نادر در این کشور با ناکامی مواجه است و این اتفاق در کشورهایی مانند الجزایر و مصر و دیگر کشورهای افریقایی به شکل دیگری تکرار می شود.
طول بدن یلوه ها 26سانتی متراست و به دلیل پنهانکاری مشاهده این پرنده بسیار دشوار است.منبع: iren.ir