جاده سازي در جنگل ابر بهانه اي براي ويلاسازي در منطقه است

ايرن :معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست با انتقاد از فشارهاي صورت گرفته نسبت به جاده سازي در جنگل ابر گفت: هدف از جاده سازي در جنگل ابر تغيير کاربري زمينها و آغاز ويلاسازي در اين منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر صدوق در کارگاه آموزشي نخستين جشنواره محيط زيست و رسانه با گلايه از مسئولان محلي در سمنان و گرگان گفت: هر بار سازمان محيط زيست با ارئه مستندات دقيق و علمي و تخصصي هر گونه راهسازي در جنگل ابر را منجر به نابودي منطقه و آسيب جدي به اين جنگل دانسته آنها مصوبات استاني دولت را بهانه کشيدن جاده عنوان مي کنند.
وي اضافه کرد: محيط زيست بخشي از دولت است و وظيفه اش حفاظت از عرصه هاي طبيعي و اکوسيستمهاي حساس است و گرنه هيچ مخالفتي با توسعه البته مبتني بر پايداري محيط نداريم.
صدوق با اشاره به وجود چندين جاده دسترسي محلي براي روستاييان منطقه ابر تاکيد کرد: ضرورتي براي ساخت جاده آن هم با ارزيابي شهري وجود ندارد و اين چيزي جز بهانه سازي و فراهم کردن فرصت براي زمين خوران و مخربان محيط زيست و منابع طبيعي نيست.
معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست جنگل ابر را از مهمترين مناطق جنگلي و حفاظت شده در کشور دانست که ارزشهاي اکولوژيک فوق العاده اي دارد و در صورت تخريب مي تواند مشکلات زيست محيطي عديده اي براي مردم، جنگل و حيات وحش منطقه به دنبال داشته باشد.
جنگل ابر به اين سبب که در محلي واقع شده که محل نشيمن ابرهاي باريده خزري است به جنگل ابر معروف شد و يکي از ديدني ترين مناطق حفاظت شده ايران است که در محل تلاقي دو ناحيه رويشي ايراني - توراني واقع شده و در اين منطقه رويش صد درصد اتفاق مي افتد و جنگل از تنوع با شکوهي برخوردارند.
جنگل سرخدار و بلوط زاران زيباي ابر از مهمترين ذخيرگاههاي جنگلي در کشور هستند که ارزش حفاظت و مديريت صحيح دارند و سازمان جنگلها و محيط زيست ايران تا امروز با هر گونه جاده سازي در اين جنگل مخالفت کرده است.
پيش از اين محمد جواد محمدي زاده رئيس سازمان محيط زيست گفته بود: بر اساس پيگيريهاي سازمان محيط زيست عمليات ساخت و ساز جاده ابر متوقف مانده و اجازه هر گونه تعريضي در جاده ابر به هيچ وجه داده نمي شود و بايد وزارت راه گزينه اي خارج از جنگل را مطرح کند تا در صورت ارزيابي زيست محيطي با آن موافقت شود.منبع: iren.ir