سیکلید تریواواز باله قرمز:

نام : تریواواز باله قرمز_Trewavas Red-Finned Cichlid_Trewavas Cichlid ~ Redtop Cichlid

نام علمي : Labeotropheus trewavasae

خانواده : Cichlidae

زادگاه: آفريقا - درياچه مالاوي

حد اكثر اندازه
:10 الی 15 سانتی متر

شرايط آب : دما 72 - 82 درجه فارنهايت / PH مناسب 7.4 - 8 .6 / DH مناسب 10 تا 15

جنسيت
: خصوصیات عمومی فرق بین نر و ماده مانند دیگر سیکلید هاست.رنگ نر ها درخشان تر از ماده هاست.

تکثیر:جزو ماهیان تخم گذار و دهان پرور محسوب میشوند.

حجم تانك
: 170 لیتر

همزیستی: ديگر سيكليد هاي مالاوي - از نگهداري با گونه هاي Haplochromis بر حذر باشيد