سیکلید کادانگوی دم قرمز:

نام : کادانگوی دم قرمز_Red Fin Kadango_Haplochromis Borleyi Redfin

نام علمي : Copadichromis borleyi

خانواده
: Cichlidae

زادگاه: آفريقا - درياچه مالاوي

حد اكثر اندازه
:16 سانتی متر

شرايط آب
: دما 72 - 82 درجه فارنهايت / PH مناسب 7.4 - 8 .6 / DH مناسب 10 تا 15

جنسيت : خصوصیات عمومی فرق بین نر و ماده مانند دیگر سیکلید هاست.رنگ نر ها درخشان تر از ماده هاست.

تکثیر:جزو ماهیان تخم گذار و دهان پرور محسوب میشوند.

حجم تانك : 170 لیتر

همزیستی
: ديگر سيكليد هاي مالاوي - از نگهداري با گونه هاي Haplochromis بر حذر باشيد