همه طوطی ها در زمانهایی دچار تغییرات هورمونی می گردند و این پروسه در طوطی کاملا طبیعی می باشد و در عین حال رفتار با پرنده کمی مشکل و سخت می باشد البته در برخی گونه ها تغییرات خفیف تر و برخی دیگر شدید می باشد.

بطور مثال آمازونها دچار تغییرات هورمونی می شون که کنترل و رفتار با آنها بسیار سخت می شود و اکثر صاحبان آمازون در این زمانها از سخت بودن و بد شدن رفتار طوطی گله می کنند.

در بین آمازون ها آمازون لیلاک کرون و مالیس Lilac Crownو Mealies بد رفتاری کمتر دچار می شون. تغییرا هورمونی در فصول جفت گیری به اوج می رسد و طوطی های ماده معمولا از طوطی های نر آرامتر هستن.

بهتر است این دوارن را مواظب باشین به خصوص در طوطی نر ترشحات هورمونی گاه به قدری زیاد است که پرنده جواب تعامل شما را با تنها یک گاز نمی دهد.

مدت زمان پرخاشگری بین پرندگان یک گونه نیز متفاوت است ممکن است یک طوطی به شدت پرخاشگر شود و طوطی دیگر پرخاشگری کمتری از خود نشان دهد.

میانگین سن تغییرات معمولا 5-12 سالگی می باشد و به مدت 2سال طوطی پرخاشگر و نا آرام می گردد. در نهایت روزی خواهین دید که پرنده بسیار آرام شده و دیگر عصبی نیست و تغییرات و ترشحات هورمونی تمام شده است.

صاحبان پرندگان می گوین زمانیکه تغییرات هورمونی به اتمام رسید بطور ناگهانی دیگر فرد مورد علاقه و در واقع جفت طوطی نبودن دکتر جیل پت می گوید دقیقا مانند حیات وحش با اتمام دوره جفت گیری طوطی به گروه بر می گردد و با سایر همنوعان و اعضای خانواده ارتباط برقرار می کند.

راههای پیشنهادی برای گذراندن دوران تغییرات هورمونی:1-بفهمید و درک کنید که این رفتارها طبیعی می باشد.

2-زمانیهایی از یکی ار اعضای خانواده بخواهین به طوطی رسیدگی کنند ولی بطور محدود و زمانیکه شما ما آیین تشویقی ها و محبت بیشتری انجام دهین تا طوطی بفهمد این شما هسی که از و محافظت می کنید.

3- شرایط محیطی را عوض کنید ساعات روشنایی را کم کنید چون با کم شدن روشنایی برای پرنده آمدن فصل زمستان و تمام شدن فصل جفت گیری را نوید می دهین.

4-در برخی مواقع مصرف داروهای هورمونی تحت نظر دامپزشک برای آرام و متعادل کردن طوطی مورد نیاز است.
ترجمه:شهرزاد
ادامه دارد.....