معاون سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد:
مهاجرت نخستين «درناي سيبري» پس از دو سال به کشور
ايرن: معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از ورود نخستين «درناي سيبري» پس از دو سال در کشور خبر داد.

دکتر صدوق روز سه شنبه در گفت وگو با (ايسنا)، افزود: دو سال قبل آخرين «درناي سيبري» که به کشور ايران مهاجرت مي کرد و داراي ردياب ماهواره اي بود توسط شکارچيان غير مجاز شکار شد.
وي افزود: روز دوشنبه يک قطعه درناي سيبري به تالاب «بين المللي فريدون کنار» مازندران مهاجرت کرده است.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: اين درنا حلقه*گذاري نشده است و بررسي بيشتر کارشناسان در خصوص آن ادامه دارد.
گفتني است پروژه بين المللي حفاظت از «درناي سيبري» سال گذشته به اتمام رسيد.منبع: iren.ir