به دليل تغييرات جوي وزيستگاهي
هجوم خرس هاي گرسنه به مناطق مسکوني در ژاپن
ايرن: مقامات ژاپني اعلام کردند: کمبود غذا باعث شده خرس هاي گرسنه سکونتگاه هاي خود را در کوهستان ها ترک کرده و به شهرها و مناطق مسکوني هجوم بياورند.

به گزارش ايسنا، در اين حملات دست کم چهار نفر کشته و 80 نفر ديگر از ماه آوريل تا سپتامبر مجروح شده اند. خرس هاي گرسنه به دنبال غذا به ويژه به نواحي روستايي حمله مي کنند و اين تهديد همچنان رو به افزايش است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامات محيط زيستي اين کشور تاکيد کردند: هجوم خرس ها به مناطق مسکوني اين کشور به دليل تغييرات آب و هوايي و نيز تغيير الگوهاي استفاده از زمين ها که اين حيوانات را با کمبود غذا مواجه کرده، در سال جاري ميلادي بسيار بيشتر شده است.
در برنامه هاي خبري تلويزيوني تصاويري از اين خرس هاي مهاجم در حال عبور از خيابان و يا بالا رفتن از درخت ها در نزديکي خانه هاي مردم منتشر شده است.منبع: iren.ir