زمانیکه عروس هلندی خریداری می کنید دلایل زیادی وجود دارد که شما رو توجیه می کند تا قفس طوطی را عوض کنید اکثر قفسهای پت شاپها و یا پرورش دهندگان کوچک بوده و برای عروس هلندی مناسب نیست و یا قفس از جنس مرغوب نبوده که برای سلامتی پرنده ضرر دارد.

تاجایی که می تونید قفس فضا دار برای فعالیت و همچنین اسباب بازی و ظروف آب و غذا خریداری کنید.

منتقل کردن طوطی به قفس جدید باید به مرور باشد ولی قبل از خرید پرنده قفس حاضر و آماده باید در خانه شما باشد.


روش ها:مکان قرار دادن قفس را در نظر بگیرین مکان مورد نظر باید به گونه ای باشد که پرنده شما و سایر افراد خانواده را ببیند و در عین حال امکان تنه خوردن به قفس و یا صداهای بلند وجود نداشته باشد.

از قرار دادن قفس نزدیک پنجره یا تلویزیون اجتناب کنید.

با توجه به مکان مورد نظر سایز قفس را انتخاب کنید و برای طوطی تا جایی که امکان دارد قفس بزرگ را خریداری کنید.


عرض قفس 60*60 و طول قفس حداقل 76 سانتی متر.
اندازه قفس باید به گونه ای باشد که پرنده به راحتی امکان باز کردن بالهایش را داشته باشد و با توجه به بلند بودن دم عروس هلندی به ظروف برخورد نکند.

اسباب بازی های مورد علاقه طوطی و چوب نشیمنگاه را به قفس جدید منتقل کنید قفس جدید باید چوبهای نشیمناه با اندازه های مختلف داشته باشد داشتن 2-3 اسباب بازی در قفس برای طوطی ضروری می باشد همچنین 1ظرف برای غذاهای خشک 1 ظرف برای غذاهای خشک و ظرف آب.

چوبهای نشیمنگاه را در جاهای مختلف و نزدیک به ظروف نصب کنید تا پرنده به راحتی به غذا دسترسی داشته باشد انتقال وسایل به قفس جدید را به گونه ای انجام دهید که طوطی بتواند مشاهده کند و به تدریج قفس جدید را در دید طوطی قرار دهین.

طوطی را به قفس جدید منتقل کنید به شرطی که وحشت زدن نباشد بهتر است روز به روز قفس جدید را به طوطی نزدیکتر کند تا با آن آشنا شود و بعد مدتی انتقال را انجام دهید.


ترجمه:شهرزاد