میمون بابون از پستانداران ساکن افریقا می باشد طبق اطلاعات و تحقیقات حیات وحش افریقا این میمون به راحتی با انسانها تعامل برقرار می کنند و از خراب کننده های مزارع کشاوزی ساکنین می باشند.


انواع میمون دم کوتاه:

بر اساس آماز سایت جغافیای جهان 5گونه میمون دم کوتاه موجود است که عبارتند از:

chacma baboonGuinea baboonolive baboonyellow baboonاین 4گونه میمونها در گروههای زیاد و دسته جمعی زندگی می کنند و به میمونهای ساکن دشتهای بی درخت شهرت دارن.

گونه پنچم میمون بابون hamadryas baboon نام دارد.که در دستهای صخره کوچک و کنار دریای سرخ سکونت دارد.
تغذیه:اکثر گونه های میمون های بابون از دشمنان درجه یک مزارع هستن و از ریشه و محصولات کشاورزی تغذیه می کنند همچنین خوردن حیوانات کوچکتر جزیی از تغذیه این میمون است.

میانگین وزنی این میمون 20-40 کیلو و طول آن 20تا40 اینچ می باشد. می توان گفت این میمون بلندترین میمون دنیا می باشد

حقایق جالب:دم میموم بابون به گونه ای است که توانایی پیچیدن دور شاخه درختان را ندارد و مانند سایر میمون ها نمی تواند به راحتی از شاخه به شاخه های دیگر حرکت کنند و سکونتش رو شاخه درختان گاهی و به علت خوردن , استراحت کردن و یا فرار از دشمن می باشد.

بنابراین این میمونها اکثرا رو زمین دیده می شوند.

طبق مطالعات میمون بابون با حداقل 10 نوع صدای مختلف یا سایر همگروهیاش صحبت و ارتباط برقرار می کند.ترجمه:شهرزاد