صندوق جهاني حيات وحش هشدار داد:
احتمال انقراض ببرها ظرف 12 سال آينده
ايرن: صندوق جهاني حيات وحش اعلام کرد در صورتي که اقدام فوري صورت نگيرد، ببرها ظرف 12 سال آينده منقرض خواهند شد.

به گزارش (ايسنا)، اين سازمان در تلاش براي راه اندازي يک رقابت جهاني است تا بتواند تعداد ببرها را تا سال 2022 ميلادي به دو برابر برساند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، طبق آمار صندوق جهاني حيات وحش در قرن گذشته شکار غير قانوني، کاهش سکونتگاه ها و نيز تجارت اعضاي بدن ببرها براي استفاده هاي دارويي و پزشکي موجب شد که تعداد اين گربه هاي بزرگ در سراسر جهان 97 درصد کاهش پيدا کند به طوري که اکنون فقط 3200 قلاده ببر در کل دنيا باقي مانده است. با اين حال مقامات يک نشست بلند پايه در روسيه که قرار است ماه آينده برگزار شود اميدوار هستند که بتواند اين روند رو به کاهش را متوقف سازند.
به گزارش صندوق جهاني حيات وحش در حال حاضر حدود 1800 قلاده ببر در هند، نپال، بوتان و بنگلادش، 450 قلاده ببر در سوماترا، 400 قلاده ببر در مالزي، 350 قلاده ببر در سرتاسر جنوب شرقي آسيا و حدود 450 قلاده ببر در حيات وحش روسيه زندگي مي کنند.منبع : iren.ir