کارشناس مسئول سازمان محيط زيست:
محل انتقال غزال هاي عربي سرانجام مشخص شد
ايرن: کارشناس مسئول بخش پستانداران حيات وحش سازمان محيط زيست با اشاره به اين که 2 منطقه شکار ممنوعه در استان خوزستان براي انتقال اوريکس ها در نظر گرفته شده است، گفت: منطقه شکار ممنوع "ميش داغ " دشت آزادگان براي نگهداري غزال هاي عربي مناسب تر است.

محمد نصرتي در گفت وگو با فارس، درباره آخرين وضعيت غزال هاي عربي ( اوريکس ها) گفت: در حاضر اوريکس ها در پارک پرديسان نگهداري مي شوند و به زيستگاه ديگري منتقل نشده اند.
وي با اشاره به اينکه استان خوزستان از لحاظ شرايط آب و هوايي وضعيت مناسبي دارد، افزود: هفته گذشته در اهواز از چند منطقه بازديد هايي را انجام داده ايم که در حال بررسي وضعيت آنها هستيم.
کارشناس مسئول بخش پستانداران حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: آب و هواي تهران براي اين گونه مناسب نيست و بايد زودتر به جنوب منتقل شوند.
وي درباره مناطق در نظر گرفته شده براي انتقال اوريکس ها گفت: در حال حاضر از 2 منطقه شکار ممنوعه "ديمه رامهرمز " و "ميش* داغ " دشت آزادگان بازديد کرده ايم.
نصرتي اظهار داشت: اين مناطق پيش از اين براي گونه آهو در نظر گرفته شده و هر کدام در حدود 100 هکتار فضاي فنس کشي دارد.
کارشناس مسئول بخش پستاندارن حيات وحش سازمان محيط زيست بيان کرد: وسعت هرکدام از اين مناطق شکار ممنوع حدود 20 تا 30 هزار هکتار است.
وي با اشاره به اين که اين مناطق آخرين زيستگاه هاي آهو بوده اند، افزود: در حال حاضر رهاسازي و تکثير آهو در ديمه پيگيري مي شود.
نصرتي در پاسخ به اين پرسش که چه پارامترهايي را براي انتخاب زيستگاه اوريکس در نظر داريد؟ گفت: آب و هوا و پوشش گياهي از جمله پارامترهايي است که مد نظر است، ضمن اين که اين گونه بسيار مقاوم است و تا 2 هفته بدون آب و غذا مي توانند تحمل کنند.
وي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به غير بومي بودن اوريکس ها، چه اقدامي براي جلوگيري از آسيب به گونه* بومي کشور را مي*خواهيد انجام دهيد؟ تصريح کرد: اين مسئله در گزارشي که آماد شده لحاظ شده است و تداخلي نبايد با گونه بومي ما داشته باشد؛ بنابراين راهکار مناسب اين است تا درفضاي محدودتري اين گونه نگهداري شود.
کارشناس مسئول بخش پستاندارن حيات وحش سازمان محيط زيست افزود: از اين نظر که در صورت بروز بيماري يا هر نوع مشکلي بتوانيم به اين گونه دسترسي داشته باشيم، نگهداري در فضايي با وسعت کمتر بهتر است.
نصرتي تأکيد کرد: بدون شک مراقبت هاي ويژه حتي در استان خوزستان نيز ادامه خواهد داشت تا تعداد آنها بيشتر شود.
وي بيان کرد: با توجه به اين که در حال حاضر 2 رأس هستند فضايي در حدود يک تا 2 هکتار براي مراقبت بيشتر بهتر است.
کارشناس مسئول بخش پستاندارن حيات وحش سازمان محيط زيست تأکيد کرد: در صورت بروز مشکل مجبور هستيم براي گرفتن آنها از تفنگ بيهوشي استفاده کنيم ولي اگر در فضايي محدود باشند گرفتن آنها راحت تر است.
وي درباره انجام مطالعات و پژوهش بر روي غزال هاي عربي، تصري کرد: انجام تحقيقات بر روي اوريکس ها نيز در برنامه ها قرار دارد اما با توجه به تعداد کم آنها، اولويت ما در مرحله اول افزايش و تکثير اين گونه است.
نصرتي تأکيد کرد: جمعيت اين گونه بايد به تعداد قابل قبولي برسد بنابر اين وظيفه داريم از آنها مراقبت ويژه اي داشته باشيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که کدام يک از مناطق شکار ممنوع اولويت اول براي انتقال اين گونه است؟ گفت: منطقه شکار ممنوع ميش داغ وضعيت بهتري دارد؛ در اين منطقه گونه اي وجود ندارد و شرايط بهتري براي نگهداري اوريکس ها وجود دارد.
کارشناس مسئول بخش پستاندارن حيات وحش سازمان محيط زيست بيان کرد: در منطقه شکار ممنوع "ديمه رامهرمز " تعدادي آهو رهاسازي شده و برنامه هاي تکثير پيگيري مي شود؛ بنابراين با توجه به غير بومي بودن اين گونه احتمال آسيب رسيدن به گونه بومي وجود دارد.
نصرتي تأکيد کرد: هواي تهران رو به سرد شدن است لذا بايد هر چه زودتر اوريکس ها منتقل شوند.منبع: iren. ir