برخی طوطی ها بعضا با کمبود کلسیم مواجه هستند و این سبب می شود که به طور

ناگهانی به بیماری یا سایر مشکلات مربوط به سلامتی دچار شوند . به همین دلیل باید

از غذاهای غنی از کلسیم مانند کلم بروکلی و بادام در تغذیه آن ها استفاده گردد.برخی

افراد کلسیم را برای پرنده از طریق استخوان یا قرار دادن بلوک های معدنی در قفس

تامین می کنند . ولی اغلب طوطی ها بجای آن که واقعا آن ها را ببلعند،فقط می جوند.

یک دامپزشک متخصص با تجربه می تواند در صورت نیاز ، استفاده از مکمل های غذایی

را پیشنهاد کند .