مشکلات رفتاری ( behavioural Problems )


همانند اکثر حیوانات گربه ها نیز دارای خصوصیات متنوع بر اساس ویژگی های فردی و نژادی خود می باشند. لذا شما لازم است در زمان انتخاب گربه جهت نگهداری در منزل به این نکته توجه فرمایید. عموما گربه ها آرام هستند و در صورت برخوردار بودن از شرایط محیطی و تغذیه ای مناسب کمتر دچارمشکلات رفتاری می شوند. شما می توانید در زمان تربیت کردن بچه گربه با اتخاذ روش های مناسب و صحیح از بروز مشکلات رفتاری درآینده اجتناب کنید ولی در مورد گربه های بالغ و مسن تغییر رفتارهای غلط و تبدیل آن ها به رفتار دلخواه شما قدری سخت و در برخی از موارد ناممکن خواهد بود به عنوان مثال از بین بردن ترس و وحشت در مورد گربه هایی که قبلا در این رابطه تربیت نشده باشند تا حدودی سخت خواهد بود. در صورت نگهداری گربه ای که از بچگی با شما همراه نبوده است، لازم است با کسب و اخذ تاریخچه از صاحب قبلی اطلاعات کافی در مورد او کسب کنید تا بهتر او را تربیت نمایید.


فایل پیوست 1134ادامه دارد ...

برگرفته از راهنمای بهداشت، نگهداری و تربیت گربه

مترجم : دکتر مهدی مرجانی