گارد محيط زيست استان تهران:
کاهش یا افزایش وحوش در مناطق سرعتی نداشته است
ایرن: رئیس گارد محیط زیست استان تهران گفت: کم و زیاد شدن جمعیت وحوش در مناطق سرعتی ندارد.

اسماعیل میرانزاده در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس با اشاره به کنترل دقیق مناطق حفاظت شده استان تهران، گفت: اگر حتی بگوییم که جمعیت وحوش کاهش یافته ، این امر سرعت زیادی نداشته است.
وی در ادامه گفت: وقتی هوا سرد می شود وحوش نیز از مناطق جابه جا و در این فصول و به صورت غریزی نقل مکان می کنند.
رئیس گارد محیط زیست استان تهران تصریح کرد: امسال هوا سرد نشده و تا زمانی که که چراگاه*ها پوشش خوبی داشته باشند وحوش نقل مکان نخواهند کرد.
به گفته میرانزاده، گونه های آهو، کل بز، قوچ و میش، گرگ، پلنگ، گربه پالاس و روباه در مناطق تحت حفاظت استان تهران وجود دارند.
وی با اشاره به این که جمعیت وحوش به سمت افزایش است، تصریح کرد: برخی گونه ها 2 قلو زا هستند و جمعیت افزایش می یابد.
میرانزاده با اشاره به این که در برخی موارد نیز تعدیل وحوش خواهیم داشت، گفت: درصدی از تعدیل جمعیت وحوش به دلیل سوء تغدیه و تلف شدن در هنگام تولد است.
رئیس گارد محیط زیست استان تهران تصریح کرد: در خشکسالی جمعیت وحوش کنترل و منابع آبی مصنوعی تهیه و آب با تانکر به محل های مورد نظر رسانده می شود.
وی تأکید کرد: نمی توانیم بگوییم که چند درصد جمعیت وحوش امسال کاهش یافته است؛ این نیاز به مطالعه دقیق داردمنبع: iren.ir