در این حالت غلظت هورومونهای تیروییدی در سرم خون حیوان افزایش می یابد. شایع ترین علت پرکاری تیرویید در سگ ها تومورهای غده تیرویید است. در این شرایط حیوان دچار رفتارهای تهاجمی و افزایش تحریک پذیری شده , بسیار نا آرام و پرخور می گردد.

افزایش ضربان قلب , اسهال و استفراغ , پر ادرای و تشنگی مفرط نیز ممکن است در حیوان مبتلا دیده شود. کم کاری و پرکاری تیرویید هر دو درمان پذیر است و بهتر است در صورت مشکوک شدن به آن حتما به دامپزشک مراجعه کنین.