خستین جشنواره گل*های داوودی از سوم تا هفتم آبان ماه در بوستان گفتگو برپا می*شود.
به گزارش همشهری، امسال قرار است همزمان با نمایشگاه گل و گیاه که محصولات 200تولید*کننده داخلی را به معرض نمایش می*گذارد، جشنواره*ای نیز از گل*های داوودی برپا شود. علی محمد مختاری دیروز در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: در این نمایشگاه غرفه*هایی تدارک دیده شده تا گل و گیاه مورد نظر شهروندان تا 40 درصد زیر قیمت بازار به آنها عرضه شود.

*به گفته مختاری، آشنایی با طبیعت، ایجاد نشاط روحی، *اشاعه فرهنگ زیباشناختی، جذب سرمایه*گذاری، *ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان، * توسعه صادرات گل و گیاه، ترویج فرهنگ گیاه پروری، ارتقای سطح آگاهی عامه و ایجاد اشتغال از اهداف برپایی نمایشگاه گل و گیاه فصلی است.

مدیرعامل سازمان پارک*ها و فضای سبز شهرداری تهران ناچیزبودن رقم صادرات گل و گیاه ایران را با وجود شرایط اقلیمی بسیار مناسب و تنوع گونه*های گیاهی آن در مقایسه با کشورهای همسایه باعث تأسف خواند و خواستار حمایت از تولید*کنندگان گل، استانداردکردن صنعت تولید، بسته*بندی و حمل*ونقل گل و گیاه به بازارهای جهانی شد. سنتی*بودن 95درصد گلخانه*های کشور یکی از موانع عمده صادرات گل و گیاه است که به گفته مختاری باید به*سمت استاندارد*سازی* پیش برود.

مختاری همچنین از برپایی نمایشگاه گل دیگری تا قبل از پایان سال و در اسفند*ماه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه به موضوع آموزش کاشت تراریوم، * کاشت و نگهداری گیاهان آپارتمانی، *آشنایی با آفات شایع در گیاهان آپارتمانی و برنامه*های آموزشی ویژه کودکان برای کاشت و نگهداری گیاهان، توزیع بروشور و عرضه نشریات فضای سبز پرداخته خواهد شد.

مختاری در بخش دیگری از اظهارات خود از ساخت پارکینگ 4 طبقه*ای در محوطه فعلی نمایشگاه در حاشیه بزرگراه شهید چمران خبر داد و گفت: خط 7 مترو نیز از این محدوده عبور می*کند تا مردم از نقاط مختلف شهر به راحتی بتوانند به نمایشگاه دسترسی داشته باشند.