آغاز فصل صيد تهديدي براي تخم گذاري لاک پشتها در آبهاي جنوب


ايرن: همزمان شدن مهاجرت پرندگان و تخم گذاري لاکپشتها با فصل فعاليت صيادي در آبها، سواحل خليج فارس و درياي عمان به تهديدي براي گونه هاي مختلف آبزيان دريايي و پرندگان تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل پاييز نوار ساحلي کشور در آبهاي جنوبي شاهد مهاجرت ميليونها پرنده از مناطق سردسير جهان به اين مناطق و همين طور تخم ريزي انواع لاکپشتهاي دريايي است. اين در حالي است که به استناد آمارهاي سازمان محيط زيست بيشترين تلفات لاکپشتها در اين فصل سال اتفاق مي افتد.
معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست ايران با اشاره به تلفات ناشي از برخورد لاکپشتها با پروانه موتور قايقها و لنچهاي صيادي به خبرنگار مهر گفت: لاکپشتهايي که به لايه هاي سطحي آب مي آيند و بر روي آب شناور مي شوند به دليل برخورد با پروانه موتورها و همين طور به دام افتادن در تور صيادي تلف مي شوند.
محمد باقر نبوي تاکيد کرد: صيادان مراقب تور ريزي خود باشند و تا حد امکان از تلفات ناشي از تور ريزي غير استاندارد پرهيز و براي نجات لاکپشتهاي گرفتار شده تلاش کنند.
همچنين رئيس اداره محيط زيست چابهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فصل مهاجرت پرندگان به اين منطقه نسبت به فعاليت صيادان اظهار نگراني کرد و گفت: براي صيادان منطقه کارگاههاي آموزشي جهت آشنايي با محيط زيست دريايي و محيط طبيعي منطقه برگزار شده اما همچنان نگراني از احتمال تلفات گونه هاي مهاجر و بومي منطقه در اين فصل وجود دارد.
اشرف علي حسيني با تاکيد بر آغاز به کار مبارزه با قاچاق و صيد غير قانوني گونه هاي وحشي افزود: فعاليتهاي ميداني براي گشت و کنترل فعاليت صيادان متخلف آغاز شده اما بايد با جديت جلوي همکاري صيادان محلي با متخلفان حرفه اي را براي تخريب محيط زيست منطقه گرفت.
وي به مهاجرت انواع پرندگان کنار آبزي مانند انواع سليم ها (سليم خرچنگخوار) پليکانهاي پا خاکستري و گونه هاي متنوع مهاجر اشاره و تاکيد کرد: به لحاظ کمي خليج گواتر، خور گواتر، تالاب بين المللي ليپار ميزبان هزاران گونه پرنده است.
حسيني خليج گواتر را يکي از مکانهاي ترانزيت مهاجرت پرندگان نام برد و اضافه کرد: انواع پرندگان مانند باتلان در دسته هاي 10 تا 12 هزار تايي در اين فصل به سواحل جنوب شرق ايران مهاجرت مي کنند که علاقه زيادي به تالابهاي آب شيرين و رودخانه هاي جاري منطقه دارند.
وي ابلاغ دستور العمل شکار ممنوع به شکارچيان و صيادان منطقه را دليلي براي اهميت حفاظت از گونه هاي مهاجر در اين فصل سال به مناطق جنوب شرق کشور ارزيابي کرد.
جغرافياي نسبتاً گرم ايران با آغاز فصل پاييز طبيعت دلخواه پرندگاني است که از سرماي طاقت فرسا گريزان هستند. با اين حال کارشناسان 519 گونه پرنده را در ايران شناسايي کرده اند که حدود 90 گونه آنها مهاجران زمستان گذر به شمار مي*آيند.
طبق اظهارات کارشناسان از اواسط شهريور تا اواخر زمستان، سرزمين ايران ميزبان گونه هاي نادري از پرندگان مهاجر است که از شمال به سمت مناطق جنوبي کوچ کرده اند. آغاز فصل سرما بهانه اي است تا پرندگان، مناطق سردسير را براي پيدا کردن مکاني مناسب ترک کنند و در فرايند اين کوچ به مناطق گرمتري مهاجرت کنند.
جمشيد منصوري پرنده شناس در گفتگو با مهر معتقد است: با آغاز پاييز و شروع فصل سرما، حشرات مي ميرند يا به خواب زمستاني فرو مي روند و براي پرندگان غذا بسيار کمياب مي شود به طوري که بسياري از آنها ترک منزل مي کنند تا براي يافتن غذا سر از مناطق گرم جنوب ايران دربياوردند.
وي تاکيد دارد: پرستوها، کوکوها، چکاوکها و بسياري از پرندگان حشره خوار ديگر در پاييز مناطق سرد را ترک مي کنند و به مناطق گرم مي روند که در آنجا هوا گرمتر و خوراک فراوانتر است. آنها سپس در فصل بهار باز مي گردند. کشور ما ايران که جغرافيايي به نسبت گرم دارد همه ساله و در آغاز فصل پاييز ميزبان گونه هاي زيادي از پرندگاني است که مناطق سرد آسيايي را براي يافتن مکاني امن و گرم به سمت جنوب ترک کرده اند.منبع: iren.ir