استفاده از شيرهاي دريايي براي کشف اسرار اقيانوس ها

ايرن: دانشمندان از شيرهاي دريايي و گلايدرها براي کشف اسرار اقيانوس ها استفاده مي کنند.

به گزارش خبرگزاري فارس، دانشمندان براي کشف اسرار اعماق اقيانوس ها و شناخت بيشتر تأثير تغييرات آب وهوايي روي آب هاي عميق از شيرهاي دريايي و گلايدرهاي دريايي استفاده مي کنند.
اقيانوس ها در تنظيم آب وهوا و خنک شدن زمين نقش بسيار مؤثري دارند و به طور معمول گرماي زمين را جذب مي کنند. همچنين آب هاي اقيانوس ها ميزان زيادي از دي اکسيد کربن را جذب مي کنند و اين در حالي است که دي اکسيد کربن يکي از عوامل مهم مخرب لايه ازن است و يکي از فاکتورهاي اصلي براي گرم شدن زمين است.
دانشمندان نياز دارند تا با مونيتورينگ و رصد کردن شبکه آب هاي عميق اطلاعات بيشتري در مورد اقيانوس جنوبي بين استراليا و قطب جنوب به دست بياورند.
سوزان ويجفل سرپرست اين گروه تحقيقاتي گفت: براي شناخت ميان رشد تغييرات آب وهوايي ما بايد پروسه جذب کربن اقيانوس ها را بهتر بشناسيم و اطلاعات خود را در مورد اقيانوس ها افزايش دهيم.
دانشمندان با شناخت اقيانوس ها مي توانند از تأثير آن ها در کم شدن دي اکسيد کربن آگاه شوند و شايد با شناخت پروسه جذب کربن بتوانند از آن براي جلوگيري از گرم شدن زمين استفاده کنند.
محققان استراليايي در مطالعات جديد خود از 100 شير دريايي استفاده مي کنند و روي سر اين شيرهاي دريايي انتن نصب مي کنند تا بتوانند با استفاده از اين تجهيزات دماي اعماق اقيانوس آب هاي جنوب را اندازه بگيرند.
همچنين اين محققان از گلايدرهاي دريايي به ارتفاع 2 متر که قادر هستند تا عمق يک هزار و 500 متري پايين بروند استفاده مي کنند تا بتوانند اعماق اقيانوس را مطالعه کنند.
ويجفل گفت: ما در مورد زير يخ هاي اقيانوس هاي جنوب اطلاعات زيادي نداريم.منبع: iren.ir