رئيس اداره پارک ملي کوير خبر داد
مشاهده یک یوزپلنگ در پارک ملی کویر توسط توریست ها :smile (142):
ایرن: رئیس اداره پارک ملی کویر از مشاهده یک قلاده یوزپلنگ در پارک ملی کویر توسط گروهی از توریست ها به صورت تصادفی خبر داد.

تقی قندالی دوست در گفت وگو با فارس، درباره مشاهده دوباره یک قلاده یوزپلنگ در پارک ملی کویر، گفت: گروهی از توریست هایی که وارد پارک ملی کویر شده بودند به طور ناگهانی با یک قلاده یوز برخورد می کنند.
وی در ادامه افزود: گروه بازدید کننده نرسیده به پاسگاه قصر بهرام، در حدود 3 کیلومتری این پاسگاه این یوزپلنگ را مشاهده کرده بودند.
رئیس اداره پارک ملی کویر بیان کرد: این اتفاق در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه رخ داده است.
قندالی دوست گفت: با توجه به تأکیدات ما به بازدیدکنندگان مبنی بر این که از جاده اصلی خارج نشوند، این گروه نتوانسته بودند عکسی از این گونه بگیرند.
وی در ادامه افزود: با توجه به گزارش این گروه، یکی از محیط بانان نیز در منطقه توانست با دوربین از راه دور این یوز را مشاهده کند.
وی با توجه به جمعیت جبیر و آهو در منطقه تأکید کرد: این مسئله نشان می دهد که جمعیت یوز پویاست و این منطقه زیستگاه خوبی برای این گونه محسوب می شود.منبع: iren.ir