ماموت (به انگلیسی: Mammoth) پستانداران گیاهخوار ومنقرض* شده و گونه*ای فیل فسیل شده هستند که با فیلهای امروزی نسبت دارند و در آغاز دوران چهارم زمین*شناسی از ۴/۸ میلیون سال پیش تا ۴۵۰۰ سال پیش بعد از انقراض دایناسورها در اروپا و شمال آسیا همانند سیبری می*زیسته و بدنش از موهای بلند پوشیده بوده و عاج طویل و پیچداری داشته*است