مدير گروه ديده بانان پارک ملي کوير اعلام کرد


تخريب پارک ملي کوير به بهانه احداث چاه نفت
ايرن: مدير گروه ديده بانان پارک ملي کوير با اشاره به آغاز پيگيري ها براي احداث چاه نفت در پارک ملي کوير، گفت: تخريب پارک ملي کوير باعث بدنام شدن محيط زيست کشورمان در دنيا مي شود.

امين معماري در گفت وگو با فارس، درباره آغاز پيگيري ها براي احداث چاه نفت در پارک ملي کوير، گفت: برخي ها با اين ادعا که در پارک ملي کوير گونه يوزپلنگ و پلنگ وجود ندارد سعي دارند اين پارک را با احداث چاه نفت به نابودي بکشانند.
وي در ادامه گفت: اين منطقه پتانسيل بالايي براي جذب توريسم و گردشگر دارد؛ بنابراين نبايد اين پارک ارزشمند را نابود کرد.
مدير گروه ديده بانان پارک ملي کوير با اشاره به اين که برخي از نمايندگان مجلس به دليل اشتغال زايي احداث چاه نفت را در پارک ملي کوير دنبال مي کنند، گفت: اين منطقه قابليت بالايي براي جذب سرمايه گذاري در زمينه توريسم و گردشگر دارد. اگر قرار است به دنبال پيشرفت اقتصاد باشيم مي توانيم از راه رونق گردشگري در اين منطقه به اهداف مورد نظر دست پيدا کنيم؛ ضمن اين که از اين طريق نيز مي توانيم اشتغال زايي کنيم.
وي در ادامه گفت: در همه جاي دنيا حتي پارک هاي ملي که مساحت کمتري دارند و جمعيت وحوش آنها بسيار کم است بودجه يک مملکت را تأمين مي کند چرا نبايد ما نيز اين گونه اقدامات را انجام دهيم؟
معماري با اشاره به اين که ترابي نماينده مردم گرمسار احداث چاه نفت در پارک ملي کوير را دنبال مي کند و موافق اين مسئله است، با مطرح کردن تعدادي پرسش گفت: آيا احداث چاه نفت نياز به جاده دسترسي ندارد؟ پساب هاي ناشي از اين عمليات به کجا خواهد رفت؟ آيا ماشين آلات قرار است هوايي به منطقه منتقل شود؟ نيروهاي کار قرار است در کدام بخش از پارک ملي کوير مستقر شوند؟
وي با اشاره به اين صحبت نماينده مردم گرمسار مبني بر اين که احداث چاه نفت در منطقه گرمسار همانند يک سوزن در آب است، گفت: پارک ملي کوير قوانين خاص خود را دارد چگونه مي توانيم قوانين را نقض کرده و زير پا قرار دهيم.
معماري با اشاره به مصوبه سال 55 مبني بر اين که هر گونه ساخت و ساز در پارک ملي کوير ممنوع است، گفت: مفاد قوانين پارک ملي کوير هر گونه احداث راه و ساخت و سازي را ممنوع و اين مسئله تکليف همه را روشن کرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اقتصاد مهم تر است يا حيات وحش؟ تأکيد کرد: به صراحت مي گويم وجود ما بستگي به طبيعت دارد اگر طبيعت نباشد ما نيز نخواهيم بود.
معماري درباره اين ادعا که گونه يوزپلنگ و پلنگ در اين پارک وجود ندارد، گفت: اين ادعا اشتباه است و من حاضر هستم اين مسئله را ثابت کنم؛ پروژه هاي بين المللي در اين زمينه داريم چگونه ممکن است اين مسئله را ناديده بگيريم.
مدير گروه ديده بانان پارک ملي کوير گفت: با توجه به اين که نگاه جهاني به يوزپلنگ وجود دارد، تخريب پارک ملي کوير باعث بدنام شدن محيط زيست و تخريب چهره کشور خواهد شد و اگر 2 شبکه جهاني اين خبر را مخابره کنند بدون شک حمايت هاي جهاني از پروژه هاي محيط زيستي کشور قطع مي شود.منبع: iren.ir