عضو هيات عملي دانشگاه سيستان و بلوچستان:


رویت عقاب دریایی دم سفید در سیستان و نوار ساحل جنوبی استان


ایرن: عضو هیات عملی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: عقاب دریایی دم سفید از جمله پرندگان نادر و زیبایی است که بیشتر در سیستان و نوار ساحلی جنوبی استان دیده شده است.

دکتر غلامرضا نوری در گفت وگو با (ایسنا)، افزود: این پرنده از راسته شاهین سانان و تیره قوشیان و از کورکورها محسوب می شود.
وی تصریح کرد: این پرنده 70 تا 90 سانتیمتر طول دارد به طوری که سربال آن 200 تا 240 سانتیمتر است و نر و ماده آن هم شکل هستند.
به گفته نوری این پرنده در مناطق ساحلی، رودخانه های عریض، جزایر، تلاب ها و مناطقی که ماهی یا دیگر حیوانات و آبزیان فراوان است به سر می برد.
وی تصریح کرد: این پرنده بنا به موقعیت خاص استان سیستان و بلوچستان در این منطقه از کشور نیز دیده شده است.
نوری در ادامه بیان کرد: عقاب دریایی پرنده شکاری و از ماهی و پرندگان آبزی و پستانداران و کلاغ سیاه تغذیه می کند و هنگام شکار از روشهای مختلف انفرادی و جمعی بهره می گیرد و معمولاً غذای پرندگان شکاری کورکورها، سنقرها و عقاب های ماهی گیر را می رباید.
وی بیان کرد: صدای این پرنده متنوع است و نرها نسبت به دیگر مشابه های خود پرصداترند به نوعی که صدای ماده کوتاه و جیغ مانند است.
وی اظهارداشت: مکان آشیانه این پرنده متغیر است، اما اغلب در لبه صخره ها و یا در دامنه های پرشیب آشیانه سازی می کنند که در این صورت ممکن است آشیانه بر روی تخته سنگ یا درخت کوچکی بنا شده باشد.
نوری ادامه داد: این پرنده در ارتفاع 5 تا 200 متری از سطح دریا و یا حتی بیشتر و تا ارتفاع 75 متر بالاتر از سطح زمین آشیانه می سازد.
وی اضافه کرد: از شاخصه های مهم این پرنده این است که عموماً یک جفت در تمام طول عمر با هم زندگی کرده و در انجام تمامی وظایف شکار، روی تخم خوابیدن و غذا دادن به جوجه ها شریک هستند.
وی به ایسنا گفت: تخم این نوع پرنده پهن و کم صیقلی بوده و تعداد تخم ها 1 تا 3 عدد است و با فاصله 2 تا 5 روز گذارده می شوند و به رنگ سفید خال خالی یا زرد نخودی هستند.
عضو هیات عملی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان گفت: جفت ها و جوجه های این پرنده در 55 روزگی یا دیرتر قادر به ترک آشیانه هستند و در 70 تا 75 روزگی قادر به پروازند و این پرنده در لیست قرمز IUCN به عنوان کم اهمیت طبقه بندی شده است و باید از مناطق زیستگاهی و مسیر مهاجرت این پرنده حفاظت به عمل آید.منبع: iren.ir