نسل اردک سر سفید در تالاب قوریگل تبریز احیا شد


ایرن: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از احیای نسل اردک سر سفید با تکثیر نیمه مصنوعی این گونه حیات وحش خبر داد.

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعه جمعیت و رفتار شناسی اردک سرسفید در تالاب قوریگل برای احیای نسل این گونه حیات وحش از طریق تکثیر نیمه مصنوعی توسط محیط زیست آذربایجان شرقی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: پس از مطالعه در مورد این گونه جانوری که به عنوان جمعیت تابستان گذران از اول بهار تا پایان پائیز در تالاب بین المللی قوریگل به سر می بردند، دو جمعیت تشخیص داده شد.
رئیسی در تشریح این جمعیت ها گفت: یکی از این جمعیت ها جمعیت زادآور بوده و مشتمل بر15 تا 20 جفت پرنده زادآور است ضمن اینکه جمعیت غیر زادآور نیز به تعداد 20 تا 30 پرنده بوده و در قسمت شمالی تالاب قوریگل ساکن هستند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی حذف ماهی از دریاچه به خاطر رقابت غذایی با اردک سر سفید را از عوامل موثر در ازدیاد جمعیت و موفقیت این نوع از اردک ها بیان کرد.
وی ادامه داد: ایجاد بستر مناسب برای لانه گزینی پرنده و حمایت از گونه هایی مانند کشیم و چنگر که اردک سر سفید از لانه های گونه های مزبور برای تخم گذاری استفاده می کنند نیز دلیلی موثر بر افزایش و ازدیاد جمعیت و موفقیت این نوع از اردک هاست.
تالاب "قوریگل" یکی از منابع زیست محیطی بسیار مهم آذربایجان شرقی بوده و به عنوان یکی از تالاب های بین المللی حفاظت شده کشور به ثبت رسیده است.
این تالاب برای بسیاری از پرندگان مهاجر از نظر زیستگاهی حائز اهمیت بین المللی است.منبع: iren.ir