قاچاقچيان عرب در کمين بازهاي شکاري


ايرن: شکارچيان پولدار عرب بعد از آنکه هوبره ايراني را از خوزستان قاچاق کردند سر از زيستگاههاي چابهار درآورده و با همراهي بوميان و مردم محلي بازهاي شکاري را در فصل مهاجرت پرندگان زنده گيري و قاچاق مي کنند.

رئيس اداره محيط زيست چابهار با تائيد خبر قاچاق بازهاي شکاري از منطقه چابهار به کشورهاي حاشيه خليج فارس به خبرنگار مهر گفت: کار مبارزه با قاچاقچيان را در دستور کار داريم ولي واسطه هاي محلي که در ازاي گونه هاي نادر مبلغي دريافت مي کنند با عربها همکاري مي کنند.
اشرف علي حسيني تاکيد کرد: فعاليت ميداني براي کنترل منطقه و آگاهي سازي و آموزش مردم محلي در دستور کار اداره کل و اداره محيط زيست چابهار است و تلاش مي کنيم از قاچاق گونه هاي نادر مثل بازهاي شکاري به کشورهاي عربي جلوگيري کنيم.
وي از تخريب مکانهاي زنده گيري پرنده ها اشاره کرد و گفت: کوخه شکار مکاني است که براي زنده گيري پرندگان استفاده مي شود و در کنترل محيط بانان تعدادي از اين کوخه ها تخريب شده است ولي مردم محلي دوباره اقدام به همکاري با قاچاقچيان پرنده که عرب هستند مي کنند.
وي تاکيد کرد: در کنار جلوگيري کار آموزش و فرهنگسازي براي حفظ گونه هاي جانوري و به طور کلي محيط زيست بي نظير منطقه در دستور کار است که البته آرام آرام مردم منطقه با ما همکاري مي کنند تا دست متجاوزان به محيط زيست را قطع کنيم.
پيش از اين مقامات سازمان محيط زيست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکيد بر اينکه ورود شکارچيان عرب به ايران امري بديهي است گفته بودند شکارچيان عرب بر خلاف اروپائيان بعد از آنکه براي شکار با مجوز به ايران مي آيند تمام اطلاعات مسيرها را پيدا مي کنند و در دوره هاي بعد به شکل قاچاق وارد کشور مي شوند و به طور قطع حضورشان در خوزستان تاييد شده است.
غير از خوزستان در استان کرمان نيز شايعاتي مبني بر حضور شکارچيان عرب شنيده شده است و به اين ترتيب گونه هاي پرنده در ايران کاملا در معرض خطر هستند.
سال گذشته شکارچي سابقه دار کويتي که در حال شکار پرنده در خوزستان دستگير شده بود تنها به يک و نيم سال حبس تعليقي و 56 ميليون تومان (يک و نيم ميليون دينار کويت) جريمه نقدي محکوم شده بود که بعدها به سادگي آزاد شد.
از سوي ديگر سعود عبدالعزيز بابتين معروفترين شکارچي عرب کشورهاي حاشيه خليج فارس 8 سال متمادي است که براي شکار به خوزستان مي آيد و هر بار پس از دستگيري آزاد مي شود.منبع: iren.ir