ماده:


نر:نام:افتاب پرست ویلید_Veiled Chameleon

نام علمی: Veiled Chameleon - Juvenile_Chamaeleo calyptratus

خانواده: Chamaeleonidae

سایز نهایی:نر ها بین 30 سانتی متر و 48 سانتی متر میباشد.نر ها ظرف 12 ماه به این سایز میرسند.سایز ماده ها کوچکتر میباشد.

مشخصات:تاج بزرگ و چشمان تلسکوپی از مشخصات بارز میباشد.
این افتاب پرست میتواند به رنگ های طلا روشن ، آبی و سبز با رنگ زرد ، نارنجی ، و یا سیاه و سفید دیده شود.

تغذیه:به حشرات و برگ گیاهان علاقه ی زیادی دارد.
در صورت نگه داری میتوان انها را با جیر جیرک ها و یا برگ میوه ها و سبزی تغذیه کرد.

تعیین جنسیت:تاج جنس نر ها بزرگ تر از ماده است.همچنین جثه ی بدن نر ها بزرگ تر است.
در ناحیه ی استخوان قوزک پای نر خار وجود دارد.

تولید مثل:ماده میتواند طی 120 روز بین 27 تا 80 عدد تخم بگذارد.تخم ها بعد از گذشت 150 روز در دمای 84 درجه ی فارنهایت باز میشوند.

زیستگاه:جنگل های مرطوب استوایی و گرم

خواستگاه:عربستان سعودی_یمن_ایالات متحده