ورود سالانه 678 ميليون مترمکعب آلودگي به درياي خزر
ايرن: مديرعامل اتحاديه صيادي پره مازندران گفت: سالانه 678 ميليون مترمکعب از 11 رودخانه کشور آذربايجان وارد درياي خزر مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، احمد قديري ظهر سه شنبه در مراسم آغاز صيد ماهيان استخواني مازندران در شرکت تعاوني ماهي گيري پره کلوير جويبار به وضعيت صيد و صيادي استان اشاره کرد و گفت: به منظور بازسازي ذخاير آبزيان درياي خزر اتحاديه صيادي پره استان در دو سال اخير 30 ميليون قطعه بچه ماهي در درياي خزر رها کرده است.
وي به آلودگي صد در صدي رودخانه هاي مازندران اشاره کرد و افزود: به دليل آلودگي بيش از حد رودخانه هاي مازندران تکثير طبيعي ماهيان استخواني به حد صفر رسيد.
وي به وجود 103 رودخانه بزرگ و کوچک در مازندران اشاره کرد و گفت: به دليل بي توجهي و عدم نظارت درچند سال اخير 23 رودخانه مهم شيلاتي استان نيز آلوده شده اند.
قديري اعلام کرد: براساس آمار انستيتو خزرشناسي سالانه از 11 رودخانه کشور آذربايجان 678 ميليون مترمکعب انواع آلودگي ها وارد خزر مي شود.
سالانه از سه رودخانه روسيه 285 ميليون مترمکعب آلودگي وارد درياي خزر مي شود
وي ادامه داد: سالانه از سه رودخانه روسيه به ويژه رودخانه ولگا 285 ميليون مترمکعب آلودگي وارد درياي خزر مي شود.
مديرعامل اتحاديه صيادي پره مازندران مقدار ورود انواع آلودگي ها از طريق رودخانه هاي سه استان شمالي ايران را سالانه 500 ميليون تن اعلام کرد و گفت: از آنجايي که درياي خزر 28 متر پايين تر از سطح آب جهان قرار دارد توجه به ورود آبهاي سالم به اين دريا ضروري است.
قديري اظهارداشت: آلودگي درياي خزر علاوه بر اينکه به صنعت ماهيگيري و ذخاير آبزي اين دريا خسارت زيادي وارد کرده است به صنعت گردشگري نيز وارد شد.
وي ادامه داد: در حال حاضر به دليل آلودگي درياي خزر، گردشگران کمتر رغبت مي کنند در اين دريا شنا کنند.
قديري از واگذاري 270 هزار رشته دام ماهيگيري به شرکتهاي تعاوني پره استان مازندران در سال جاري خبر داد و افزود: پارسال شرکتهاي تعاوني استان از محل استحصال انواع ماهيان استخواني از درياي خزر 300 ميليارد ريال درآمد کسب کردند.منبع: iren.ir