مسوول روابط عمومي محيط زيست اصفهان:
موته، بهترين زيستگاه آهو در ايران است
ايرن – محمد محمد پور: مديرکل روابط عمومي اداره محيط زيست استان اصفهان گفت:" پناهگاه حيات وحش موته بهترين زيستگاه آهو در کشور است."

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران ، قادريان با اعلام اين مطلب افزود:" در منطقه موته ، آهو گونه غالب زيستگاه به شمار مي آيد و مي توان گفت که بهترين زيستگاه آهو در کشور است که بيشترين شمار آهو را نيز در خود جاي داده. در زيستگاه قميشلو شمار آهو با شمار قوچ و ميش برابري مي کند اما در زيستگاه کلاه قاضي ، شمار آهو به مراتب کمتر از جمعيت کل و بز است."
وي با اشاره به اينکه مرحله اول سرشماري آهو در زيستگاه هاي آهو استان انجام شده ، به ايرن گفت :" مرحله دوم سرشماري به زودي آغاز مي شود."
اين مقام محلي تأکيد کرد که امسال هيچ گونه جوازي براي شکار آهو در استان اصفهان صادر نشده است.
پيش تر مقامات اداره محيط زيست اصفهان در گفت و گو با ايرن تأکيد کرده بودند که شمار آهو در پناهگاه موته 4000 رأس در پناهگاه حيات وحش قميشلو ، 3000رأس و در پناهگاه حيات وحش کلاه قاضي 1500 رأس است.
پناهگاه حيات وحش موته براي رشد، تکثير و جلوگيري از انقراض آهوها اختصاص يافته* است. شرايط مساعد زيستي براي اين گونه پستاندار در دشتها و شوره*زارهاي منطقه توأم با حفاظت، ادامه زندگي را براي اين حيوان زيبا هموار ساخته و به عنوان گونه جانوري شاخص منطقه از آن ياد مي*شود. وجود تپه ماهورها، تل*ها و دشتهاي کوهستاني در موته امکان زندگي را براي گونه قوچ و ميش و صخره*ها و ارتفاعات صعب العبور، زيستگاه خوبي را براي ادامه حيات کل و بز پديد آورده است.
انواع زيادي از گونه*هاي پرندگان بومي و غير بومي نيز در اين منطقه وجود دارد از قبيل: کبک، تيهو، بلدرچين، هوبره و همچنين از خانواده*هاي سار، کلاغ، سسک، دم جنبانک، عقاب، جغد، زنبورخوار، سهره و سارگپه نيز گونه*هايي وجود دارد. در زمان مهاجرت، پرندگان مهاجر بسياري در اين منطقه خصوصاً اطراف رودخانه شور و گزستانها توقف کرده و در اين منطقه استراحت کوتاهي مي*کنند.
گفتني است ، در کل زيستگاه هاي آهو در استان اصفهان 9200 رأس آهو زيست مي کنند که بدين ترتيب اين استان بيشترين شمار آهو در ميان استان هاي کشور را در خود جاي داده است.منبع: www.iren.ir