نام:لاکپشت منقاردار دریایی_Hawksbill Sea Turtle

نام علمی: Eretmochelys imbricata

خانواده: Cheloniidae

سایز نهایی: رشد انها تا یک متر گزارش شده است.(وزن انها در این سایز به 127 کیلوگرم رسیده است.)

مشخصات:لاک پهن و بیضی شکل و پوزه ی بلند و منقار مانند ان از نشانه های بارز این لاکپشت است.
این لاکپشت برای شنا کردن دست هایی باله مانند دارد.
بسته به نوع گونه رنگ بندی به این انواع تقسیم میشود.:
پس زمینه ی سیاه و خال های نا منظم تیره تر از رنگ پس زمینه.
پس زمینه ی مشکی رنگ همراه با نوار های نامنظم سفید رنگ به صورت طرح و خال بر پشت لاک.

تغذیه:همه چیز خوارند.در دریاها علاقه ی زیادی به اسفنج دریایی دارند و از جلبک ها نیز تغذیه میکنند.

تولید مثل:در این عمل ماده ممکن است تا 140 عدد تخم در لانه ی شنی ایجاد شده در ساحل قرار دهد.

زیستگاه:اب های شور.سخره های مرجانی دریا ها...

خواستگاه:اقیانوس ارام و اقیانوس اطلس

تصویری از خواستگاه را نشان میدهد: