نام:پیتون جواهر_پیتون فرش_Diamond pythons_Carpet_Morelia spilota

نام علمی: Morelia spilota

خانواده: Pythonidae

سایز نهایی:2 تا 4 متر_در این سایز به 15 کیلوگرم میرسند.ماده ها کمی بزرگ تر از نر ها هستند.

مشخصات:سر مثلثی شکل و پهن.دهان بزرگ تر از جثه.
رنگ به 6 گونه تقسیم میشوند.اما معمولا" پس زمینه مایل به قهوه ای میباشد.خال های نامنظم و شکسته شده به رنگ طلایی میباشند که دور انها را حاشیه ای زرد رنگ احاطه کرده است.
الگو های رنگ دیگر شامل پس زمینه ی سیاه و خال های مورب زرد غلیظ است.
و همچنین میتواند شمال پس زمینه ی قهوه ای و خال های طلایی رنگ باشد.


تغذیه:جوندگان و پستدانداران و مارمولک ها_موش و خفاش ها

زیستگاه:مناقط مرطوب جنگلی

خواستگاه:سرتاسر استرالیا_گویانا_کوئینزلند

طول عمر:15 تا 20 سال