نام:کروکدیل نیل_Nile Crocodile

نام علمی: Crocodylus niloticus

خانواده: Crocodylidae

سایز نهایی:به طور معمول بین 3.5 متر تا 5 متر(225 کیلوگرم).اما تا 6.45 متر هم گزارش شده اند.(1090 کیلوگرم)مشخصات:پوزهی پهن و بسیار بزرگ از مشخصات انی کروکدیل است.این کروکدیل دم بسیار قوی دارد که به واسطه ی ان میتوانند در اب با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت حرکت کنند.
رنگ پس زمینه ی این کروکدیل زیتونی و یا قهوه ای روشن است که خال های اریب دار و با شکل منظمی بر پشت بدن وجود دارد.رنگ خال ها تیره تر از رنگ پس زمینه و به رنگ سیاه است.
همچنین میتواند در اب به مدت دو ساعت بماند بدون اینکه تنفس کند.

تغذیه:پستنداران بزرگ و خزندگان و پرندگان.این کروکدیل به یکباره میتواند بیش از نیمی از وزن بدن خود غذا بخورد.
غذای اصلی انها گاومیش های بزرگ است که به هنگام اب خوردن انها را شکار میکند.اما در هنگام کمبود غذا گاهی مجبور است که شیر و یا ببر ها را نیز شکار کند.حمله ی انها به انسان و شکار انها بار ها گزارش شده است.تولید مثل:ماده در فصول بارانی بین 25 تا 80 تخم را در لانه ی شنی که انرا به صورت چند لایه ای میسازد قرار میدهد.تخم ها بعد از 3 ماه باز میشوند.

همزیستی:این کروکدیل با مرغان و پرندگان خاصی همزیستی دارند.این جانور در هنگام افتاب گرفتن دهان خود را باز نگه میدارد تا این پرنده ها در دهان انها امده و انجا را از زالو های خونخوار تمیز کنند.زیستگاه:مناطق پست و استوایی

خواستگاه:سومالی_افریقا

طول عمر:در اسارت تا 80 سال و در طبیعت تا 50 سال