نام:کروکدیل کوتوله_dwarf crocodile

نام علمی: Osteolaemus tetraspis

خانواده: Crocodylidae

سایز نهایی:1.5 متر تا 1.9 متر_ماده ها کمی کوچکترند.

مشخصات:رنگ پس زمینه مایل به قهوه ای روشن یا زیتونی میباشد.بر روی این رنگ طرح هایی با رنگ قهوه ای تیره و یا مایل به سیاه و به صورت باندی وجود دارد.
دم در حدود نیمی از بدن را تشکیل میدهد.

تغذیه:پرندگان و خزندگان و پستانداران کوچکتر از خود

تولید مثل:ماده تا 20 عدد تخم در لانه ی شنی مخفی میکند.تخم ها بعد از گذشت 85 تا 105 روز باز میشوند.

زیستگاه:مناطق دشتی و گرمسیری

خواستگاه:غرب افریقا_سنگال_انگولا