نام:کروکدیل فیلیپینی_Philippine crocodile

نام علمی: Crocodylus mindorensis

خانواده: Crocodylidae

سایز نهایی:3 متر یا کمی بیشتر_ماده ها کمی کوچکترند.

مشخصات:پوزه ی دراز و پهن به نسبت جثه.فک پهن و تشکیل شده از صفحات استخوانی بزرگ.زره پشت کمر با فلس های بزرگ و بر امده همراه است.
دم کمتر از نیمی از طول بدن را داراست.

تغذیه:جوندگان و خزندگان و پستانداران کوچکتر از خود.

زیستگاه:مناطق مرطوب و گرم و استوایی_مناطق ساحلی_اب های شیرین

خواستگاه:جنوب شرقی اسیا_فیلیپین