خانواده دارخزک

Family Certhiidaeدارخزکدارخزک - Tree Creeper

دارخزک - Cethia familiaris

دارخزک - Tree Creeper

دارخزک - Short-toed Tree Creeperانگليسي : Tree Creeper

فرانسوي : Grimpereau des bois

لاتين : Cethia familiarisمشخصات :

12 سانتي*متر ؛ نر و ماده همشكل . پرنده*اي است كوچك و قهوه*اي رنگ كه مرتبا از درخت بالا مي رود . از داركوب*ها و كمـركلي*ها به وسيله اندازه كوچك ، منقـار باريك و خميده و با رفتار ويژه*اش به آساني تشخيص داده مي شود . سطح پشتي قهوه*اي رنگ با رگه*رگه نخودي و سطح شكمي سفيد نقره*اي دارد . با جهش*هاي كوتاه در حالي كه دم سفت خود را به پوست درخت فشار مي دهد ، به*طور مارپيچي از آن بالا مي رود . در زمستان همراه چرخ*ريسك*ها ديده مي شود .زيستگاه :

جنگل*ها پاركها و باغ*هاي كهن . لانه*اش را زير پوست جدا شده درخت ، شكاف تنه درختها و يا در پشت پيچك*ها مي سازد .پراكندگي :نقشه پراکندگی دارخزکدارخزک از جمله پرندگان بومی ایران است و بنابر نقشه پراکندگی در مناطق مختص به خود از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .