نام:ایگوانای کرگدنی_Rhinoceros Iguana

نام علمی: Cyclura cornuta

خانواده: Iguanidae

سایز نهایی: تا 180 سانتی متر.(تا 9 کیلو گرم)

مشخصات:قبقب بزرگ و رنگ شبیه کرگدن از مشخصات بارز این نوع سوسمار است.
این ایگوانا رنگی مایل به خاکستری یا قهوه ای یا زیتونی دارد.همچنین بر پشت گردن و کمر خود یک زائده ی استخوانی شکا تا ابتدای دم وجود دارد.
دم قطور و بسیار قوی و قدرتمند است و بیش از نیمی از طول بدن را تشکیل میدهد.

تغذیه:همانند دیگر اعضای خانواده به گیاه خواری علاقه دارد.میوه هایی مانند توت و یا خربزه را میتوان به انها خوراند.

تولید مثل:از ماه ژوئن اغاز میشود و ماده تا 34 عدد تخم در لانه ی شنی قرار میدهد.تخم ها بعد از گذشت 80 روز باز میشوند.

زیستگاه:مناطق گرمسیری-همراه با سخره های اهکی

خواستگاه:هایتی