نام:کروکدیل استرالیایی اب شیرین_Australian Freshwater Crocodile

نام علمی: Crocodylus johnson

خانواده: Crocodylidae

سایز نهایی:تا 3 متر رشد میکنند.اما رسیدن رشد تا 4 متر هم گزارش شده است.نر ها به مراتب بزرگ ترند.

مشخصات:پوزه ی این کروکدیل باریک و دراز تر از پوزه ی کروکدیل اب شور است.
فلس ها به صورت ریگی شکل و برامدگی بزرگی بر روی هر یک وجود دارد.
رنگ بدن مایل به رنگ قهوه ای و یا خاکستری همراه با نوار های تیره تر از پس زمینه است.
دم حدودا" بیش از نیمی از طول لدن را داراست.

تغذیه:در طبیعت از انواع پستانداران و ماهیان و خزندگان کوچکتر از خود تغذیه میکند.انسان ها مورد حمله ی این جانور قرار میگیرند.این کروکدیل به مراتب از کروکدیل غول پیکر اب شور استرالیایی خطرناک تر است.

زیستگاه:تالاب های اب شیرین

خواستگاه:سواحل اب شیرین استرالیا_کوئینزلند