نام:لوچ یویو_YoYo Loach

نام علمی
: Botia almorhae

خانواده: Cobitidae

سایز نهایی
:در اسارت تا 7 سانتی متر_در طبیعت تا 15.2 سانتی متر

سایز تانک
:80 لیتر یا بیشتر.

شرایط اب:
Ph: 6.5 - 7.5
دمای بین 23 تا 30 درجه ی سانتی گرات
سختی اب در محدوده ی 10 درجه

تغذیه
:تقریبا" همه چیز خوارند.غذا های فریز شده ی پروتئینی مانند میگو ها و یا لارو پشه را میخورند.همچنین میتوان انها را با غذا های کف ابی نیز تغذیه نمود.

همزیستی:با ماهی های بی ازار و سایر اعضای خانواده همزیستی دارد.از طر این ماهی خطری ماهیان دیگر را تهدید نمیکند.

تولید مثل:در اسارت غیر ممکن است.

تعیین جنسیت:ماده ها کمی بزرگ ترند.

زادگاه:پاکستان.