انتقال آهو به خجير و سرخه حصار تکذيب شد
ايرن – محمد محمد پور: معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست انتقال آهو به مناطق حفاظت شده تهران را تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران ، دکتر محمد باقر صدوق با اعلام اين خبر افزود:" در حال حاضر برنامه اي براي انتقال آهو از زيستگاه هاي نزديک به استان تهران به مناطق حفاظت شده اين استان وجود ندارد."
اين مقام ارشد سازمان محيط زيست تأکيد کرد:" برنامه اصلي ما براي حفاظت از آهو احياي زيستگاه ها و رفع عوامل تهديدکننده آنها است."
پيش از اين گفته مي شد به علت کاهش نگران کننده شمار آهو در زيستگاه خجير و سرخه حصار، چندين رأس اهو از زيستگاه هاي اطراف به تهران انتقال مي يابند.
چندي قبل معاون طبيعي محيط زيست استان تهران جمعيت آهو در پارک ملي سرخه حصار را فقط 27 رأس آهو اعلام و تأکيد کرده بود که اين تعداد براي حفظ اين گونه مناسب نيست.
طي 50 سال اخير با شروع توسعه و گسترش شهر تهران و شهرهاي اقماري اطراف آن جاده ها ، صنايع و شهرهاي جديد احداث شده که اين امر باعث جداشدن جمعيت گونه هاي مختلف حيات وحش از يکديگر شده است. از گونه هايي که بيشترين آسيب را متحمل شده آهو است.
در گذشته پارک ملي سرخه حصار در زيستگاه قصر فيروزه داراي جمعيت مناسبي از آهو بوده که به دليل توسعه و شکل گيري مراکز نظامي با توجه به مقتضيات زماني، همچنين جنگل کاري ها در 3 دهه اخير شمار اين گونه با کاهش نگران کننده اي رو به رو شده است.در حال حاضر اين گونه به لحاظ اکولوژيک به تپه ماهورهاي شرق قصرفيروزه متمايل شده است.
کارشناسان مي گويند تعداد 27 رأس آهو در پارک ملي سرخه حصار براي بقاي اين گونه در دراز مدت به هيچ وجه مناسب نيست.
آنها سه راهکار را براي حفظ گونه اهو در پايتخت پيشنهاد داده اند.
راهکار اول معرفي و انتقال تعدادي از جمعيت هاي ديگر در ساير مناطق استان يا کشور که از ژنتيکي با جمعيت موجود همخواني داشته باشد است که اين مسئله در حال حاضر در اداره کل محيط زيست استان تهران در دست بررسي است.
راهکار دوم آزادسازي بخشي از زيستگاه ها براي حفاظت مطلوب تر و راهکار سوم برداشتن موانع و همچنين باز کردن مسيرهاي در مسير تردد گونه مذکور به ساير زيستگاه ها در مجموعه حفاظت شده جاجرود است.منبع: www.iren.ir